شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)
کد کاربر
رمز
 
دو اشتباه بسيار بزرگ وجود دارد : يکي اينکه قبل از موعد اقدام به عمل کنيم وديگري اينکه فرصت مناسب را از دست بدهيم پائولو کوئيلو
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>